Konflikthåndtering

Kursus/Workshop

Alle mennesker oplever konflikter/uenigheder. Det kan være på arbejdspladsen, i parforholdet eller med børnene. I alle livets sammenhænge, kan der i princippet udarbejdes en konflikthåndteringsmodel. Tovejsmodeller og individuelle modeller.

I mange konflikter kommer det tilsyneladende til at handle om magt, altså hvem bestemmer mest eller hvem er klogest.

Respekt for andre mennesker, og sig selv, er grundtanken i konflikthåndtering. Respekt skal ikke forveksles med frygt, men respekt i den forstand, at alle mennesker har en værdi – er ligeværdige, og andres holdning er lige så værdifuld som min… Den er bare anderledes.

Kurser i konflikthåndtering kan tilpasses den gruppe der efterspørger kurset. Der kan arbejdes både med mindre grupper af 5 – 8 personer, men det kan også laves i større grupper med workshops.

Kurset kan afholdes over 2 halve dage, 3 timer pr. dag eller en hel dag af 7 timers varighed inkl. pauser.