Konflikthåndtering

Kursus/Workshop

Alle mennesker oplever konflikter/uenigheder. Det kan være på arbejdspladsen, i parforholdet eller med børnene. I alle livets sammenhænge, kan der i princippet udarbejdes en konflikthåndteringsmodel. Tovejsmodeller og individuelle modeller.

I mange konflikter kommer det tilsyneladende til at handle om magt, altså hvem bestemmer mest eller hvem er klogest.

Respekt for andre mennesker, og sig selv, er grundtanken i konflikthåndtering. Respekt skal ikke forveksles med frygt, men respekt i den forstand, at alle mennesker har en værdi – er ligeværdige, og andres holdning er lige så værdifuld som min… Den er bare anderledes.

Kurser i konflikthåndtering kan tilpasses den målgruppe der efterspørger kurset således at opgaver og/eller workshops er mere målrettet deltagerne.

Der kan arbejdes både med mindre grupper (5 – 8 personer) og større grupper.

Kurset kan afholdes på 2 måder. En halv dag på 3 timer, hvor der vil det være oplæg samt mindre opgaver til deltagerne, eller et 7 timers kursus, hvor vil der være oplæg og workshops i mindre grupper med opgaver målrettet deltagerne. Dette kan afholdes over 2 halve dage med 3 timer pr. dag eller en hel dag af 7 timers varighed inkl. pauser.