Angst

Der er en glidende overgang mellem fobi, frygt og angst.

Frygt er en følelse, man får, når man kender grunden til den og vurderer, at der reelt kan ske noget farligt. Frygt er en hensigtsmæssig reaktion, som skal forhindre, at man kommer til skade.

Angst er en ubehagelig følelse af, at der er fare på færde, uden at der behøver at være det, og ofte uden at man ved, hvorfor man er angst.

Symptomerne er eks. uro i kroppen, hjertebanken, svimmelhed, sved, ryster og spænder i musklerne.

Hver femte – eller 22 procent af alle mennesker – får på et tidspunkt angst, som er så udtalt, at der er tale om en sygdom.

Ca. dobbelt så mange kvinder som mænd rammes af angst.

Angst kan også være en del af andre psykiske sygdomme, f.eks. depression.

Der skelnes som regel mellem generaliseret angst og panikangst.

Den generaliserede angst er en tilnærmelsesvis konstant tilstand. Panikangst er anfald af angst, der er så uudholdelige, at man forsøger at undgå situationer, hvor man tidligere har haft panikanfald.

Fobier starter oftest mens man er barn, mens panikangst og generaliseret angst som regel starter, når man er voksen.

Mange ting kan udløse eller forstærke angst, eks. skilsmisse, nederlag og pres/krav fra overordnede og kolleger på arbejdspladserne.

Undersøgelser viser, at mange lider af angst, som de ikke får behandling for.

Årsager til angst

Fordi en vis angst eller frygt er nødvendig i farlige situationer, har alle mennesker et større eller mindre angstberedskab. 

Sårbarheden over for at blive angst er til dels medfødt. Det har dog også stor betydning, om man er vokset op i rammer, hvor man har haft grund til at føle sig utryg og angst.

Alle mennesker bliver udsat for forskellige former for stressbelastninger. Hvis man har et højt angstberedskab, har man større risiko for at få angst i forbindelse med det stress, man udsættes for gennem livet.

Behandling med hypnose/hypnoterapi

Når vi er børn fortrænger vores bevidste sind ofte oplevelser, der virker angstprovokerende eller oplevelser, der er uforståelige. Vi er simpelthen ikke kognitivt udviklet til at forstå det. Ser man oplevelsen med voksne øjne, kan det imidlertid synes, som en ganske harmløs oplevelse, men følelsen sidder fast.  

Under hypnose er det muligt at finde den bagvedliggende årsag til, hvorfor angsten eller fobien er opstået. Her kan man så med hypnoterapi arbejde med oplevelse, ved at tage hånd om det skræmte barn, og komme til at anskue oplevelsen med voksne øjne.

Der er selvfølgelig oplevelser, der end ikke for voksne synes harmløse. Også disse oplevelser kan der arbejdes terapeutisk med under hypnose. Det er dog vigtigt for mig at sige, at jeg aldrig endnu har oplevet, at nogle er blevet re-traumatiseret.

Vores underbevidste sind viser os det vi kan tåle at se/opleve her og nu. Større traumer kan så i stedet komme som symboler, der kan tolkes på – lidt som i drømme.