Terapi

Min tilgang til terapi er altid systemisk. Vi indgår alle i relationer med andre mennesker og dermed i forskellige systemer. Vi bliver påvirket af de forskellige systemer ligesom systemerne påvirker os. Familien/parrelationer er altså også et system med dets normer, regler og værdier.

Ud over familiesystemet/parrelationen er vi alle en del af et større eller bare andre systemer. Det kan eksempelvis være skolesystemet, på jobbet eller systemet i lokalsamfundet. Det er vigtigt at have for øje, at vi kan have forskellige roller i de forskellige systemer, men også at en overbevisning fra ét system kan have afsmittende effekt på et andet.

Langt de fleste mennesker støder på et tidspunkt ind i frustration over det konstante rolleskift. For nogle opstår der ligefrem en identitetskrise… hvem er jeg og er jeg god nok som jeg er?

Som par kan disse roller bestemt også virke forstyrrende. Har vi overhovedet samme normer og værdier, og i familiesystemet udspiller der sig et helt nyt system, som vi også skal gebærde os i.

I den indledende samtale vil jeg altid have fokus på værdier, normer og uskrevne regler. Hvad VED vi om os selv og hvad TROR vi om os selv.

Jeg anvender ofte en løsningsfokuseret tilgang – til forskel fra årsagsforklarende, men metoden vil altid været tilpasset den enkelte situation.