Hvorfor og hvordan?

Hvad?

Oftest søger man terapi, når man føler sig fastlåst i en bestemt tilstand/følelse eller i et bestemt mønster.

Det kan være en uønsket reaktion eller følelse i nogle bestemte situationer. Det kan eksempelvis være, at man i mødet med andre mennesker kommer til at føle sig utryg eller usikker. Der kan selvfølgelig også være tale om en konkret krise eller sorgreaktion.

En anden mulighed kan være parforholdet der knirker. Al fokus har måske været på børnene og nu skal i pludselig til at finde ud af at være par igen. Det kan være, at intimiteten er blevet en belastning frem for noget smukt eller der kan måske ligefrem være tale om utroskab.

Det kan også være, at noget er blevet svært i familien. Lille Peter er pludselig udadreagerende. Lille Lise græder hele tiden og har ondt i maven. Mor har ikke overskud og far er vred. Digt selv videre. Vi kender alle sammen de udfordringer der kan være i familielivet.

Hvordan?

Min tilgang til terapi er som udgangspunkt systemisk. Vi indgår alle i relationer med andre mennesker og indgår dermed i forskellige systemer. Eksempler på systemer kan være som partner, som forælder, som barn af, som arbejder, som nabo, som borger osv. I hvert system har vi forskellige roller og er påvirket af dets normer, regler og værdier.

Som mennesker påvirker vi de forskellige systemer, ligesom systemerne påvirker os og en overbevisning fra ét system kan have afsmittende effekt på et andet.

Langt de fleste mennesker støder på et tidspunkt ind i frustration over det konstante rolleskift. For nogle opstår der ligefrem en identitetskrise… hvem er jeg? og er jeg god nok, som jeg er? Det der kan overraske de fleste er, at vi kan have den følelse eksempelvis i familien, men SLET ikke på jobbet eller omvendt.

I den indledende samtale vil jeg altid have fokus på værdier, normer og uskrevne regler. Hvad VED vi om os selv og hvad TROR vi om os selv.

Ofte skal vi orientere os i “bakspejlet” for at forstå nutiden, men målet er fremtiden. Derfor anvender jeg ofte en løsningsfokuseret tilgang. Metoden jeg anvender vil dog altid været tilpasset det enkelte menneske og den specifikke situation.