Hvad kan du forvente?

Alle behandlinger hos mig starter med en samtale om den udfordring du har, eller en terapisession, hvis jeg finder det relevant. Herefter fortæller jeg lidt om hypnose og hypnoterapi, hvad er forskellen og hvorfor bruge begge dele. Jeg prøver at forberede dig på, hvordan du vil opleve den tilstand det er at være i hypnose. Herefter får du behandling med hypnose/hypnoterapi og endeligt slutter vi af med en kort snak om oplevelsen og jeg fortæller dig, hvad du skal være opmærksom op og hvad du kan arbejde videre med. 

1. behandling med hypnose & hypnoterapi tager ca. 2 timer, da der ved første kontakt bruges god tid i samtalen, på at konkretisere problemstillingen. Du vil helt sikkert allerede efter 1. behandling mærke en forandring. Dels fordi du har talt om din udfordring og dels fordi der bliver sat en proces i gang både under og efter hypnosen.

Eventuel efterfølgende behandling tager ca. 1 1/2 time.

Der vil efter alle behandlinger ske mindst én telefonisk opfølgning. Den første er ca. en uge efter behandlingen. Her drøftes forløbet, der kan stilles spørgsmål til behandlingen eller den efterfølgende proces… Og husk, at det netop er en proces, der sættes i gang med behandlingen.

Du har “hotline” til mig i perioden mellem de aftalte kontakter.

Ved mange problemstillinger, kan det være godt, at arbejde i et såkaldt 5-PATH forløb. Det er 5 faser, man skal i gennem og de kan typisk gennemføres på 3 behandlinger. Hvorvidt jeg tænker, at denne model vil være godt for dig, får du at vide, inden du går efter 1. behandling. Om du ønsker at arbejde videre efter den model, er selvfølgelig HELT op til dig… og du skal ikke svare, før vi taler sammen i telefonen ved opfølgningen. Her ved vi også mere om, hvor du er i processen.