Depression

…er en total overvældende og ubeskrivelig følelse af ked af det hed, håbløshed og magtesløshed…

Omkring fire til fem procent af befolkningen bliver på et givent tidspunkt deprimeret. Kvinder rammes dobbelt så hyppigt som mænd.

Symptomerne kan være en overvældende følelse af ked af det hed, træthed, manglende overskud – selv dagens bad kan forekomme uoverkommeligt, skyldfølelse, selvbebrejdelse, søvnproblemer, appetitløshed eller en stærkt forøget appetit specielt efter kulhydratrige madvarer.

Nogle mener, at depression skyldes mangel på serotonin i hjernen. Det er muligt, at der er mangel på serotonin ved depressioner, men dybest set bliver vi ikke så meget klogere af dét, for hvordan er manglen på serotonin opstået?

I dag véd vi, at eksempelvis forhold omkring opvæksten, samt aktuelle belastninger i et samspil kan udløse en depression.

Behandling med hypnose & hypnoterapi

Når vi er børn fortrænger vores bevidste sind ofte oplevelser, der er uforståelige. Vi er simpelthen ikke kognitivt udviklet til at forstå det. Ser man oplevelsen med voksne øjne, kan det imidlertid synes, som en ganske harmløs oplevelse, men følelsen sidder fast.

Under hypnose er det muligt at finde den bagvedliggende årsag til, hvorfor depressionen er opstået. Her kan man så med hypnoterapi arbejde med oplevelse, ved at tage hånd om det forvirrede barn, og komme til at anskue oplevelsen med voksne øjne.

Der er selvfølgelig oplevelser, der end ikke for voksne synes harmløse. Også disse oplevelser kan der arbejdes terapeutisk med under hypnose. Det er dog vigtigt for mig at sige, at jeg aldrig endnu har oplevet, at nogle er blevet re-traumatiseret.

Vores underbevidste sind viser os det vi kan tåle at se/opleve her og nu. Større traumer kan så i stedet komme som symboler, der kan tolkes på – lidt som i drømme.