Hypnose og hypnoterapi?

Hvad er Hypnose & hypnoterapi og hvad er forskellen?

Hypnose:

Hypnose er en tilstand, hvor du er åben for forandring… Så kort kan det siges.

Vi er alle dagligt i tilstande, der minder om hypnose. Vi dagdrømmer, er fjern i blikket, tænker måske, måske ikke. Men sker der noget omkring os, en lyd, en bil der bremser, et barn der græder, ”vågner” vi op og slår bevidstheden til.

Din underbevidsthed er vågen hele tiden. Den opfatter alt, hvad der sker omkring dig og du er i stand til at reagere, når du skal. Det er dybest set en hypnotisk tilstand og kan til forveksling minde om den tilstand, der skal til, for at lave om på de reaktioner eller handlemønstre, der plager dig i hverdagen.

Du vil, med andre ord, under hypnose være i stand til at høre og reagere på alt, hvad der foregår omkring dig.

Med hypnose kan der skabes bedre trivsel ved eksempelvis mental oprydning, afslapning, større selvsikkerhed og stressbehandling.

Hypnoterapi:

For at anvende hypnoterapi skal man først være i hypnose. Med hypnoterapi kan man eksempelvis behandle dårligt selvværd, diverse fobier, forskellige typer angst, depressive tilstande og jalousi, ligesom der kan arbejdes med mere sundheds relaterede emner, som eksempelvis rygestop & vægtkontrol.

Fælles for disse tilstande er, at der er bagvedliggende årsag. Med hypnoterapi kan vi arbejde terapeutisk med årsagen. Vi kan ikke ændre på de oplevelser vi har haft eller de ting, der har påvirket os, men vi kan ændre på den følelse, der er forbundet med oplevelsen.

Ved hypnoterapi kan der anvendes flere af de almindelig kendte metoder så som NLP, gestalt terapi, partsterapi o.a.